Όροι Χρήσης

 

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε, να εκτυπώσετε και να κατεβάσετε  πληροφορίες από την Ιστοσελίδα αποκλειστικά και μόνο για τους κατά άνω σκοπούς, απαγορευομένης κατηγορηματικά οιαδήποτε άλλης εμπορικής ή/ και προσωπικής χρήσης. Σε καμία άλλη περίπτωση δεν δικαιούστε να προβείτε σε αντιγραφή, αναπαραγωγή ή διανομή οποιουδήποτε υλικού που μεταδίδεται από την ιστοσελίδα, χωρίς την προηγούμενη γραπτή συγκατάθεση μας.

ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ στους χρήστες να δοκιμάσουν να υπονομεύσουν την ασφάλεια του Ιστοτόπου ή οιασδήποτε πληροφορίας ή διατίθεται μέσω αυτού. Οι χρήστες δεσμεύονται να μην επιχειρούν να αποκτήσουν πρόσβαση σε δεδομένα που δεν προορίζονται για αυτούς, να μην επιχειρήσουν να  συνδεθούν σε διακομιστή ή λογαριασμό στον οποίο δεν έχουν δικαίωμα πρόσβασης, και να μην διαγράφουν  ή τροποποιούν υλικό που δημοσιεύτηκε από άλλο πρόσωπο. Απαγορεύεται η χρήση οποιασδήποτε συσκευής, λογισμικού ή άλλου μέσου, με σκοπό με την παρεμβολή στην ορθή λειτουργία της παρούσας ιστοσελίδας ή οποιαδήποτε δραστηριότητας που διεξάγεται σε αυτή. Απαγορεύεται η χρήση αυτή της σελίδας για την αποστολή μη ζητηθείσας επικοινωνίας στους Χρήστες της.

 

Οι χρήστες αναλαμβάνουν την υποχρέωση κατά τη χρήση του Ιστοτόπου να μην εκφράζουν δυσφημιστικά, ρατσιστικά, άσεμνα, απειλητικά, υβριστικά σχόλια για οποιαδήποτε άλλο φυσικό ή νομικό πρόσωπο. Όλοι οι χρήστες, εφόσον αποφασίσουν να εισφέρουν με οποιοδήποτε τρόπο, οποιοδήποτε υλικό στο δικτυακό τόπο, δεσμεύονται να παρέχουν μόνον ακριβείς πληροφορίες, σεβόμενοι τον νόμο και τα δικαιώματα των άλλων. Διατηρούμε το δικαίωμα να αφαιρέσουμε πληροφορίες ή καταχωρίσεις που έχουν καταχωρηθεί κατά παράβαση των όρων χρήσης του Ιστοτόπου. Σε περίπτωση διαπίστωσης με άλλο τρόπο παράβασης των Όρων χρήσης του Ιστοτόπου, εξυπακούεται ότι η πρόσβαση στις υπηρεσίες του δύναται να αποκλειστεί.

 

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

Το περιεχόμενο του  παρόντος διαδικτυακού τόπου διατίθεται «ως έχει», χωρίς καμία εγγύηση σχετικά με την αρτιότητα, ορθότητα, επικαιρότητα, εμπορικότητα, μη παραβίαση ή καταλληλότητα του περιεχομένου αυτού για οποιαδήποτε εφαρμογή ή σκοπό.  Επίσης, καταβάλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια προκειμένου ο δικτυακός τόπος να είναι διαθέσιμος και πλήρως λειτουργικός σε συνεχή βάση, να μην επιτρέπει την  εμφάνιση ιών και άλλων επιζήμιων στοιχείων, αλλά δεν ευθυνόμαστε για οποιαδήποτε απώλεια ή ζημία προκύψει σε χρήστη, αν δεν καταφέρουμε να εξασφαλίσουμε κάτι τέτοιο. Η χρήση του ιστοτόπου και του υλικού του γίνεται με την ευθύνη των χρηστών του.

 

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ

O Ιστότοπος και όλο το περιεχόμενο αυτού αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία της Thefengshuilife.com.  Απαγορεύεται ρητά η αναπαραγωγή, αναδημοσίευση, αντιγραφή, αποθήκευση, πώληση, μετάδοση, διανομή, φόρτωση (download), μετάφραση, τροποποίηση με οποιονδήποτε τρόπο, τμηματικά ή περιληπτικά αυτού, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά αλλού στους παρόντες Όρους Χρήσης ή με την προηγούμενη ρητή συναίνεση της Thefengshuilife.com.  Για τη χρήση και εκμετάλλευση του υλικού που ανήκει σε τρίτα πρόσωπα, ο  χρήστης θα πρέπει να αποταθεί στους δικαιούχους των σχετικών δικαιωμάτων Πνευματικής Ιδιοκτησίας για την απόκτηση των απαραίτητων αδειών χρήσης και εκμετάλλευσης.

 

ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ ΤΡΙΤΩΝ

Ο παρών διαδικτυακός τόπος ενδέχεται να περιέχει παραπομπές (συνδέσμους) σε διαδικτυακούς τόπους τρίτων. Η παραπομπή αυτή δεν αποτελεί υιοθέτηση των απόψεων και του περιεχόμενου που εκφράζονται, δημοσιεύονται ή αναρτώνται εκεί. Οι χρήστες αντιλαμβάνονται και αποδέχονται ότι με την επίσκεψη σε διαδικτυακούς τόπους τρίτων, αποχωρούν από το δικό μας διαδικτυακό τόπο, οπότε εφαρμοστέοι τυγχάνουν οι όροι χρήσης αυτών.

 

————————————————————

 

Conditions of Use

Welcome to our online site / store! Thefengshuilife.com and its associates provide their services to you subject to the following conditions. If you visit or shop within this website, you accept these conditions. Please read them carefully.

 

PRIVACY

Please review our Privacy Notice, which also governs your visit to our website, to understand our practices.

 

ELECTRONIC COMMUNICATIONS

When you visit Thefengshuilife.com or send e-mails to us, you are communicating with us electronically. You consent to receive communications from us electronically. We will communicate with you by e-mail or by posting notices on this site. You agree that all agreements, notices, disclosures and other communications that we provide to you electronically satisfy any legal requirement that such communications be in writing.

 

COPYRIGHT

All content included on this site, such as text, graphics, logos, button icons, images, audio clips, digital downloads, data compilations, and software, is the property of Thefengshuilife.com or its content suppliers and protected by international copyright laws. The compilation of all content on this site is the exclusive property of Thefengshuilife.com, with copyright authorship for this collection by Thefengshuilife.com, and protected by international copyright laws.

 

TRADE MARKS

Thefengshuilife.com trademarks and trade dress may not be used in connection with any product or service that is not Thefengshuilife.com, in any manner that is likely to cause confusion among customers, or in any manner that disparages or discredits Thefengshuilife.com. All other trademarks not owned by Thefengshuilife.com or its subsidiaries that appear on this site are the property of their respective owners, who may or may not be affiliated with, connected to, or sponsored by Thefengshuilife.com or its subsidiaries.

 

LICENSE AND SITE ACCESS

Thefengshuilife.com grants you a limited license to access and make personal use of this site and not to download (other than page caching) or modify it, or any portion of it, except with express written consent of Thefengshuilife.com. This license does not include any resale or commercial use of this site or its contents: any collection and use of any product listings, descriptions, or prices: any derivative use of this site or its contents: any downloading or copying of account information for the benefit of another merchant: or any use of data mining, robots, or similar data gathering and extraction tools. This site or any portion of this site may not be reproduced, duplicated, copied, sold, resold, visited, or otherwise exploited for any commercial purpose without express written consent of Thefengshuilife.com. You may not frame or utilize framing techniques to enclose any trademark, logo, or other proprietary information (including images, text, page layout, or form) of MYCOMPANY and our associates without express written consent. You may not use any meta tags or any other “hidden text” utilizing Thefengshuilife.com name or trademarks without the express written consent of Thefengshuilife.com. Any unauthorized use terminates the permission or license granted by Thefengshuilife.com. You are granted a limited, revocable, and nonexclusive right to create a hyperlink to the home page of Thefengshuilife.com so long as the link does not portray Thefengshuilife.com, its associates, or their products or services in a false, misleading, derogatory, or otherwise offensive matter. You may not use any Thefengshuilife.com logo or other proprietary graphic or trademark as part of the link without express written permission.

 

YOUR MEMBERSHIP ACCOUNT

If you use this site, you are responsible for maintaining the confidentiality of your account and password and for restricting access to your computer, and you agree to accept responsibility for all activities that occur under your account or password. If you are under 18, you may use our website only with involvement of a parent or guardian. Thefengshuilife.com and its associates reserve the right to refuse service, terminate accounts, remove or edit content, or cancel orders in their sole discretion.

 

RISK OF LOSS

All items purchased from Thefengshuilife.com are made pursuant to a shipment contract. This basically means that the risk of loss and title for such items pass to you upon our delivery to the carrier.

 

PRODUCT DESCRIPTIONS

Thefengshuilife.com and its associates attempt to be as accurate as possible. However, Thefengshuilife.com does not warrant that product descriptions or other content of this site is accurate, complete, reliable, current, or error-free. If a product offered by Thefengshuilife.com itself is not as described, your sole remedy is to return it in unused condition.

DISCLAIMER OF WARRANTIES AND LIMITATION OF LIABILITY THIS SITE IS PROVIDED BY Thefengshuilife.com ON AN “AS IS” AND “AS AVAILABLE” BASIS. Thefengshuilife.com MAKES NO REPRESENTATIONS OR WARRANTIES OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, AS TO THE OPERATION OF THIS SITE OR THE INFORMATION, CONTENT, MATERIALS, OR PRODUCTS INCLUDED ON THIS SITE. YOU EXPRESSLY AGREE THAT YOUR USE OF THIS SITE IS AT YOUR SOLE RISK. TO THE FULL EXTENT PERMISSIBLE BY APPLICABLE LAW, Thefengshuilife.com DISCLAIMS ALL WARRANTIES, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. Thefengshuilife.com DOES NOT WARRANT THAT THIS SITE, ITS SERVERS, OR E-MAIL SENT FROM Thefengshuilife.com ARE FREE OF VIRUSES OR OTHER HARMFUL COMPONENTS. Thefengshuilife.com WILL NOT BE LIABLE FOR ANY DAMAGES OF ANY KIND ARISING FROM THE USE OF THIS SITE, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, PUNITIVE, AND CONSEQUENTIAL DAMAGES. CERTAIN STATE LAWS DO NOT ALLOW LIMITATIONS ON IMPLIED WARRANTIES OR THE EXCLUSION OR LIMITATION OF CERTAIN DAMAGES. IF THESE LAWS APPLY TO YOU, SOME OR ALL OF THE ABOVE DISCLAIMERS, EXCLUSIONS, OR LIMITATIONS MAY NOT APPLY TO YOU, AND YOU MIGHT HAVE ADDITIONAL RIGHTS.

 

SITE POLICIES, MODIFICATION, AND SEVERABILITY

Please review our other policies, such as our Shipping and Returns policy, posted on this site. These policies also govern your visit to Thefengshuilife.com. We reserve the right to make changes to our site, policies, and these Conditions of Use at any time. If any of these conditions shall be deemed invalid, void, or for any reason unenforceable, that condition shall be deemed severable and shall not affect the validity and enforceability of any remaining condition.

 

QUESTIONS:

Questions regarding our Conditions of Usage, Privacy Policy, or other policy related material can be directed to our support staff by clicking on the “Contact Us” link in the side menu. Or you can email us at: info@thefengshuilife.com