Φενγκ Σούι – Κατεύθυνση κτιρίου και εισόδου

Εάν έχετε ήδη στην κατοχή σας ένα κομμάτι γης και θέλετε να κτίσετε κάτι πάνω σε αυτό, είναι καλή ιδέα να εφαρμόσετε Φεγνκ Σούι για το μελλοντικό κτίριο και την πόρτα του. Με αυτό τον τρόπο θα κάνετε το κτίριο να έχει μεγαλύτερη ευημερία.

 

Εάν το κομμάτι γης είναι μεγάλο και μπορούμε να τοποθετήσουμε το κτίριο σε διαφορετικές θέσεις μέσα στο οικόπεδο, θα σας προτείνω τα εξής:

 

  • Την καλύτερη θέση στο οικόπεδο για να χτίσετε το κτίριο (συμπεριλαμβανομένου το σχήμα και την θέση του κέντρου του κτιρίου)
  • Την καλύτερη πρόσοψη του κτιρίου (θα σας δώσω τις μοίρες πρόσοψης σε σχέση με τον μαγνητικό βορρά)
  • Την καλύτερη θέση της κυρίας εισόδου του κτιρίου (πχ να είναι στο κέντρο, δεξιά ή αριστερά του κτιρίου) σε σχέση με το μελλοντικό κέντρο του κτιρίου
  • Την καλύτερη κατεύθυνση της κυρίας εισόδου (μερικές φορές μπορούμε να βελτιώσουμε την ενέργεια της εισόδου όταν αυτή είναι σε κλίση*)

 

Εάν το κομμάτι γης είναι μικρό και δεν έχετε επιλογή να βάλουμε το κτίριο σε διαφορετικά σημεία πάνω στο οικόπεδο ή δεν μπορούμε να το βάλουμε σε κλίση*, τότε θα σας υποδείξω την καλύτερη θέση και πρόσοψη της εισόδου του κτιρίου.

 

Για αυτό το είδος μελέτης Φενγκ Σούι θα εξετάσω τα γύρω κτίρια, σχήματα, βουνά, υπάρχοντα στοιχεία νερού, δρόμους και σταυροδρόμια και εάν αυτά έχουν θετική ή αρνητική επίδραση στο μελλοντικό κτίριο επιλέγοντας την καλύτερη δυνατή πρόσοψη και κέντρο του κτιρίου. Θα εξετάσω την επιρροή της διάστασης του χρόνου (Ιπτάμενα Άστρα του Φενγκ Σούι) για όλες τις πιθανές προσόψεις του κτιρίου.

 

Εφόσον έχετε ήδη κάνει την μελέτη Φενγκ Σούι – Κατεύθυνση κτιρίου και εισόδου, ίσως θελήσετε να κάνετε την μελέτη Φενγκ Σούι – δημιουργία κάτοψης ή την μελέτη Φενγκ Σούι για κήπους.

 

* κλίση κτιρίου σημαίνει ότι το κτίριο δεν βλέπει τις ίδιες μοίρες και δεν είναι παράλληλο με τον δρόμο, το κτίριο βρίσκεται σε κλίση σε σχέση με τον δρόμο.

* κλίση πόρτας σημαίνει ότι η είσοδος δεν βλέπει τις ίδιες μοίρες και δεν είναι παράλληλη με το τοίχο του κτιρίου, η πόρτα βρίσκεται σε κλίση σε σχέση με τον τοίχο.

entrance