Φενγκ Σούι – Επιλογή Οικοπέδου

Εάν θέλετε να αγοράσετε ένα οικόπεδο για να χτίσετε μια κατοικία ή επιχείρηση, είναι εξαιρετική ιδέα να τσεκάρετε το Φενγκ Σούι του οικοπέδου πριν το αγοράσετε, ακόμα και εάν δεν υπάρχει μεγάλη επιλογή ως προς την πρόσοψη του μελλοντικού κτιρίου ή την θέση του κέντρου του κτιρίου.

 

Είναι λογικό ότι δεν θέλετε να αγοράσετε ένα κομμάτι γης με κακό Φενγκ Σούι το οποίο αργότερα θα σας προκαλέσει οικονομικά προβλήματα και κακές σχέσεις.

 

Εάν επιλέξετε την υπηρεσία Φενγκ Σούι – Επιλογή Οικοπέδου, θα ξέρετε από πριν για τις δυνατότητες του οικοπέδου, εάν θέλετε μπορείτε να συγκρίνετε πάνω από δύο οικόπεδα και να διαλέξετε το καλύτερο. Θα σας πληροφορήσω για την επιρροή του Φενγκ Σούι που θα έχει το οικόπεδο σε εσάς σε επίπεδο χρημάτων και ανθρώπινης αρμονίας.

 

Σε γενικές γραμμές, τα μεγάλα κομμάτια γης έχουν περισσότερες δυνατότητες ώστε να δημιουργηθεί καλύτερο Φενγκ Σούι σε σχέση με τα μικρά κομμάτια γης.

 

Εάν το οικόπεδο είναι μικρό, περιοριζόμαστε για την θέση και κατεύθυνση του κτιρίου, γεγονός που περιορίζει τις επιλογές μας ως προς το Φενγκ Σούι. Εάν το οικόπεδο είναι μεγάλο, έχουμε περισσότερες επιλογές για το καλύτερο σημείο για το κτίριο όπως και την πρόσοψη του κτιρίου (για παράδειγμα μπορούμε να δημιουργήσουμε κλίση* κτιρίου ώστε να μην είναι παράλληλο με τον δρόμο ή να επιλέξουμε την κατάλληλη πρόσοψη του κτιρίου προς ένα δρόμο που είναι καλύτερος ως επίδραση).

 

Εφόσον έχετε αποφασίσει να αγοράσετε το συγκεκριμένο οικόπεδο διότι έχει καλές δυνατότητες ως προς το Φενγκ Σούι, ίσως σας ενδιαφέρει στην συνέχεια η υπηρεσία Φενγκ Σούι – κατεύθυνση κτιρίου και εισόδου.

 

* κλίση κτιρίου σημαίνει ότι το κτίριο δεν βλέπει τις ίδιες μοίρες και δεν είναι παράλληλο με τον δρόμο, το κτίριο βρίσκεται σε κλίση σε σχέση με τον δρόμο.

land-buld